Cymraeg

Rydym yn ceisio darparu trafnidiaeth ddibynadwy o safon a chriw arbenigol i’r diwydiannau theatraidd, teledu a digwyddiadau ledled Cymru a’r tu hwnt.

We are proud to offer a bilingual service.

Rydym yn aelodau o Gymdeithas Technegwyr Theatr Prydain, wedi’n hachredu gan y Cynllun Cydnabod Gweithredwyr Fflyd ac yn gweithredu Polisi Iechyd a Diogelwch llym.

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth effeithlon a diogel sydd wedi’i reoli’n dda i’n cwsmeriaid.

Mae modd cysylltu â ni saith niwrnod yr wythnos ac yn hapus i drafod eich gofynion yn Gymraeg neu’n Saesneg.