Cymraeg

Mae Telgwen yn arbenigo mewn trafnidiaeth i’r diwydiannau theatr, teledu a digwyddiadau.

Mae gennym Drwydded Gweithredwyr Cerbydau Nwyddau Cenedlaethol a Rhyngwladol lawn ac rydym yn aelodau o’r Gymdeithas Cludo Nwyddau ar Lorïau.

Rydym hefyd yn falch o fod wedi’n hachredu gan y Cynllun Cydnabod Gweithredwyr Fflyd. Mae’r achrediad yn galw i weithredwyr fodloni safonau uchel iawn sy’n mynd y tu hwnt i ofynion cyfreithiol gorfodol. Mae’r safonau hyn yn cynnwys y canlynol;
• Rheoli gyrwyr, gan gynnwys gosod dyfeisiau olrhain telematig i’r holl gerbydau,
• Defnyddwyr ffordd diamddiffyn i gynnwys larymau clywadwy, drychau ac arwyddion ychwanegol.
• Trefn gadarn o ran cynnal a chadw’r fflyd sy’n cynnwys system rheoli electronig.
• Gweithdrefnau i leihau’r effaith ar yr amgylchedd.
• Hyfforddiant parhaus i yrwyr a rheolwyr.

Telgwen yw’r unig gwmni trafnidiaeth theatraidd, teledu a digwyddiadau yng Nghymru i gael ei achredu yn y cynllun.

Rydym yn deal cymhlethdodau cynyrchiadau sy’n teithio sy’n cynnwys problemau logisteg megis amserlenni, mynediad i gerbydau, mannau storio, diosg setiau a’r angen i fod yn hollol hyblyg.

Mae ein hunedau hefyd wedi’u gosod gyda bachiadau llusgo eilaidd ychwanegol wedi’u cymeradwyo gan y DVLA i fodloni’r diwydiant cyfleusterau teledu.
Ffoniwch i drafod eich gofynion.