Cymraeg

Mae Telgwen yn cynnig opsiynau storio tymor yr a hir i’r diwydiannau teledu a theatr. Mae ein cyfleusterau’n cynnwys opsiynau wedi’u hinswleiddio a heb eu hinswleiddio ar gyfer gofynion â phaledi neu’n sefyll yn rhydd.

Rydym wedi’n cofrestru fel Cludwr Gwastraff gydag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ac felly mae gennym yr awdurdod i waredu golygfeydd a phropiau cynyrchiadau dieisiau.

Gall gwaredu ar setiau theatr a theledu fod yn broblem logisteg a llafurus i gwmnïau cynhyrchu.

Bydd Telgwen yn trefnu i gasglu a gwaredu eich setiau dieisiau mewn ffordd foesegol, gyfreithiol ac effeithlon.
I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni unrhyw bryd i drafod eich gofynion.