Cymraeg

Unedau sydd ar gael
Mae ein hunedau’n rhai dec isel ac maent wedi’u gosod ag olwynion pumed uchder deuol sy’n rhoi’r gallu iddynt gysylltu â threlars safonau a deciau enfawr.

Maent wedi’u gosod â systemau olrhain byw telematig sy’n cael eu defnyddio i fonitro lleoliad, defnydd o danwydd ac ymddygiad gyrwyr.

Maent hefyd wedi’u gosod â bachiadau eilaidd arbenigol i fodloni’r diwydiant cyfleusterau teledu.

telgwentransport123

Trelars
Rydym yn cynnig trelars o feintiau amrywiol, y mae pob un wedi’i osod â hongiad aer llawn ac mae ganddynt ddigon o strapiau clicied a chloi llwythi.

telwren trailor

Capasiti: Cyfaint 98.5m
Uchder: 3.0m
Lled: 2.5m
Hyd: 13.6m
Hongiad: Gallu gostwng tair-echel aer llawn.
Diogelwch: Clo pin pumed olwyn a chloeon clap diogelwch uchel ar y drws cefn.
Cyfarpar: Ramp llwytho, bariau cloi llwythi a mannau clymu, uchder allanol o 4m sy’n addas i deithio yn Ewrop.telgwen trailor 10

Capasiti: 60 metr ciwbig
Uchder: 2.5m
Lled: 2.5m
Hyd 10m
Hongiad: Gallu gostwng dwy-echel aer llawn.
Diogelwch: Clo pin pumed olwyn a chloeon clap diogelwch uchel ar y drws cefn.
Cyfarpar: Lifft cefn, bariau cloi llwythi a mannau clymu.ts1

Capasiti: 99.5 metr ciwbig
Uchder: 3.2m
Lled: 2.5m
Hyd 13.6m
Hongiad: Gallu gostwng dwy-echel aer llawn.
Diogelwch: Clo pin pumed olwyn a chloeon clap diogelwch uchel ar y drws cefn.
Cyfarpar: Ramp llwytho, bariau cloi llwythi a mannau clymu.