Cymraeg

Nid ydym yn cynnig gwasanaeth criw cyffredinol lle maer gofyn o’r staff lwytho a dadlwytho lorïau a threlars yn unig.

Fodd bynnag, rydym yn cynnig gwasanaeth mwy unigryw ac arbenigol lle mae angen lefel uwch o wybodaeth, sgiliau, profiad ac ymrwymiad.

  1. Technegwyr goleuadau,
  2. Technegwyr sain.
  3. Criw a rheolwyr adeiladu setiau, llwyfannau a banciau eistedd.

Rydym yn brofiadol o ran cynyrchiadau teithio a safle penodol ar gyfer y teledu a’r theatr.

Ffoniwch i drafod eich gofynion.

Dod yn fuan